Nieuwe taalcoördinatoren gehuldigd

Leren met LEV met een hoofdletter

Deze week hebben Charlotte Bakker van De Trimaran en Selina Kuip van de Jozefschool Texel hun diploma Taalcoördinator behaald. Hester Kooy van de Titus Brandsma neemt haar diploma op een later moment in ontvangst


De afgelopen periode hebben zij zich verdiept in essentiële thema’s zoals visie op taalonderwijs, taalbeleid, en de vak- en didactische vaardigheden die nodig zijn om effectief taalonderwijs te implementeren. Er is gewerkt aan modules over onderwerpen als beginnende en gevorderde geletterdheid, mondelinge communicatie, interactief taalonderwijs, lezen, schrijven, en taalbeschouwing. En er zijn kleine onderzoeken uitgevoerd die directe impact hadden op de taalontwikkeling binnen de eigen school.

Bij Sarkon vinden we de rol van taalcoördinator cruciaal. Taalcoördinatoren bieden niet namelijk alleen ondersteuning bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van taallessen, maar zijn ook de brug tussen beleid en praktijk. Hun inzichten in hoe leerlingen met een taalachterstand het beste worden gestimuleerd of hoe leerlingen met een talenknobbel worden geprikkeld, zijn van grote waarde. Voor de school, voor collega’s, maar vooral voor de leerlingen zelf. Leren met LEV met een hoofdletter dus.

 

NB. Voor docent Jos Josso was het zijn allerlaatste werkdag. Met zijn 69 jaar en gaat hij nu echt met pensioen. Wij danken hem groots voor al zijn inspirerende lessen!

Sarkon - leerkrachten Joelle en Gerben Op de Elft dec2023 (1) Sarkon - leerkrachten Joelle en Gerben Op de Elft dec2023 (1)