Erkend partnerschap voor samenwerkingsverband

Samen Opleiden Noord-Holland staat op de kaart

 

Op 15 juni 2023 ontving het partnerschap van Samen Opleiden Noord-Holland, bestaande uit Hogeschool IPABO (https://www.ipabo.nl/werkveld/samen-opleiden-nh/) en (op dit moment) dertien samenwerkende schoolbesturen prachtnieuws: Samen Opleiden Noord-Holland ‘ieder in zijn kracht, samen nieuwe energie’ is een erkend partnerschap!

 

De beoordelingscommissie heeft een positief advies gegeven over het voldoen aan de basiskwaliteit door ons samenwerkingsverband. Minister Dijkgraaf heeft dit advies overgenomen.

 

Uit het rapport:

‘Het betreft een partnerschap met relatief veel schoolbesturen die over een grote regio verspreid zijn. De effectieve samenwerkingsstructuur - waarbij regio’s geclusterd worden en er tegelijkertijd aandacht is voor afstemming tussen alle partners - draagt bij aan het succes van het partnerschap. Hierbij valt op dat de visie op leren en opleiden steeds centraal staan bij het handelen, ook als het gaat om uitbreiding van het partnerschap met nieuwe opleidingsscholen en/of besturen.’

 

Stichting Sarkon is een van de samenwerkende besturen die vanaf het begin intensief betrokken is geweest bij dit traject en is trots op alle collega’s die de afgelopen vier jaar zo hard hebben gewerkt om dit doel te realiseren.


Ultieme samenwerking
Het partnerschap is een ultieme samenwerking om aanstaande leerkrachten goed op te leiden tot startbekwame leraren met impact op het onderwijs en met hart voor alle leerlingen. De afgelopen vier jaar is hierdoor een krachtige leeromgeving voor studenten ontstaan. Stagescholen zijn opleidingsscholen geworden. Kortom, er is gezamenlijk verantwoordelijkheid genomen voor het opleiden van studenten en te zorgen voor verbinding tussen theorie en praktijk.

 

Onderzoek
Een onafhankelijk auditteam heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan om te komen tot bovenstaand advies. Groepen studenten, coördinatoren, mentoren, bestuurders en directeuren werden hiervoor ondervraagd. Sarkon was in vier gesprekken vertegenwoordigd. Collega’s Linda Verbeek (directeur De Hofstee), Carina Konijn (Opleidingscoördinator), Jolanda Schop (schoolopleider) en student Dave Moeijens vertelden met veel enthousiasme alles over de behaalde successen en namen de auditoren mee voor een kijkje achter de schermen.

 

Samen Opleiden staat bij Sarkon als een huis, dat blijkt.
Dit is wat wij noemen, leren met LEV (https://www.sarkon.nl/pg-33083-7-134361/pagina/sarkonkoers.html). Leren met hart voor elkaar.

 

 

cd41a8ca-3f52-4cf0-9de5-b9115d558eb8 cd41a8ca-3f52-4cf0-9de5-b9115d558eb8
bfbc77ba-6138-4e44-8170-b2aca5a98e6b bfbc77ba-6138-4e44-8170-b2aca5a98e6b