Op expeditie naar de Vlieberg

Een school waar je je direct thuis voelt


De expeditie van onze bestuurder Mirjam Holwerda gaat deze keer naar Sarkonschool de Vlieberg in Den Helder. “Een school waar je direct bij binnenkomst de goede en veilige sfeer voelt. Het is gemoedelijk en iedereen kent elkaar. De kinderen en teamleden voelen zich er thuis. En ik ook vanaf het moment dat ik er binnenstap.” 

 

De rondleiding begint. Spelen vormt de basis voor het onderwijs in de onderbouw en dat is te zien. “Spelen is voor jonge kinderen de beste manier om zich te ontwikkelen. Dit is duidelijk doorgevoerd op de Vlieberg. Kinderen werken op spelende wijze aan hun emotionele, sociale en cognitieve ontwikkeling, maar ook aan de motorische. Aan de leerkracht de taak om het spel te verrijken aan de hand van een pakkend thema. Dat aansluit bij de belevingswereld van kinderen.”

 

Deze ‘spelende gedachtegang’ is vooral goed te zien in groep 3/4 en 4/5. Ook hier is namelijk nog alle ruimte om te spelen. “Ik bezoek groep 3 en zie dat er volop geleerd en gespeeld wordt binnen het thema ’De supermarkt’. Ze worden uitgedaagd en nieuwsgierig gemaakt. De kinderen hebben geleerd over de verschillende afdelingen in de supermarkt en dit is ook terug te zien in de, door de kinderen gemaakte, eigen ‘schoolsupermarkt’. Ik zie ze hier spelen én leren tegelijk.” 

 

In de bovenbouw staat onderzoekend leren centraal. De kinderen leren onderzoeksvragen te stellen en vaardigheden om antwoorden op deze vragen te krijgen. “Hier word ik echt enthousiast van. Er wordt een beroep gedaan op hogere cognitieve vaardigheden en vaardigheden zoals kritisch en creatief denken.”

 

De Vlieberg heeft een leerlingenraad. Iedere groep van de bovenbouw heeft een eigen klassenvertegenwoordiger aangewezen die samen met de anderen klassenvergaderingen houdt en regelmatig met de directeur vergadert. “Dit is een geweldig mooie manier om echt samen één school te vormen. Helemaal enthousiast en geraakt word ik wanneer directeur Simone mij vertelt over Zoë. Zij weet van zichzelf dat ze verlegen is en heeft zich juist daarom opgegeven voor de leerlingenraad. Ze wil namelijk leren in groepen te praten. Hoe mooi is dat. Want als je dat al weet en daaraan wilt werken als je slechts 9 jaar bent, dan heb je als school toch flink veel bereikt!”

 

IMG_1517 IMG_1517
IMG_1528 IMG_1528
IMG_1530 IMG_1530
IMG_1536 IMG_1536