Leerlingen ontvangen vignet ‘groene schoolpleinen’

Windwijzer nieuws van 02-12-2022

De leerlingen van de Windwijzer en de Verrekijker hebben een bijzonder cadeau ontvangen. Van Sinterklaas en wethouder Pieter Kos kregen zij het ’vignet groene schoolpleinen. Het groene schoolplein van de brede school is het eerste schoolplein in de gemeente Den Helder waarvoor het vignet ‘Groene schoolpleinen’ wordt toegekend. Het vignet is toegekend door stichting Springzaad (https://www.springzaad.nl/). 

 

Wat is een groen schoolplein?

Om in aanmerking te komen voor het vignet Groene Schoolplein moeten scholen voldoen aan een aantal criteria. Naast dat het schoolplein een rijk speellandschap met een natuurlijk karakter is,  moeten scholen aantonen dat het speelplein duurzaam is en wordt ingezet bij het onderwijs. Kinderen spelen en leren op het plein met natuurlijke materialen en voelen zich medeverantwoordelijk voor het duurzame gebruik van het schoolplein. Daarnaast biedt het avontuurlijke schoolplein veel seizoensvariatie en draagt het bij aan biodiversiteit en het voorkomen van wateroverlast. Het vignet is een trotse uiting van een écht duurzaam, groen en levendig schoolplein. Hiermee laten De Windwijzer en De Verrekijker zien dat zij waarde hechten aan kwaliteit als het gaat om een groene speel-/leeromgeving waar kinderen zich avontuurlijk kunnen bewegen. 

 

Brede school de Poolster

Naast de scholen maken ook de andere partijen gebruik van het groene schoolplein. Alle partijen bij elkaar wordt ‘brede school De Poolster’ genoemd. Voordat de scholen zich op deze plek hebben gevestigd, was het groene educatiecentrum ‘De Groene Poolster’ op deze plek gehuisvest. Het is dus niet verwonderlijk dat juist hier het groene schoolplein is aangelegd. Dagelijks spelen ook de peuters van De Sterrenwachters (SKDH) en het Avontuur (Kappio) op het plein. Na schooltijd wordt het plein gebruikt door kinderen van de buitenschoolse opvang van SKDH. Door de krachtenbundeling van deze partijen in de Brede school is het mogelijk om deze faciliteit te kunnen onderhouden. 

 

Samenwerken aan het onderhoud

Het wekelijkse onderhoud wordt verricht door leerlingen van het Linie College, een school voor voortgezet speciaal onderwijs. Dit is een mooie win-win waarbij deze leerlingen een afgesloten oefenplek hebben voor het werken in een groen-functie en tegelijkertijd kunnen de kinderen van de brede school genieten van het plein. Naast de hulp van het Linie College zijn er een aantal actieve hulpouders die twee keer per jaar helpen om nieuwe houtsnippers in de tuin te verspreiden. Tenslotte dragen de leerlingen bij een het mooie plein. Recentelijk is het insectenhotel met de leerlingen opgeknapt en zijn er bollen geplant. 

D8CDB4CE-178F-4A04-A988-F1917C7D3485 D8CDB4CE-178F-4A04-A988-F1917C7D3485
3B332D63-1520-46B6-92DA-D6ACEAC9F0D0 3B332D63-1520-46B6-92DA-D6ACEAC9F0D0