MR-bijeenkomst allocatiebeleid

Wat is de rol van de medezeggenschapsraad?

Tijdens een bijeenkomst voor leden van medezeggenschapsraden van Sarkonscholen zijn de deelnemers geïnformeerd over het allocatiebeleid. Deze bijeenkomst is geïnitieerd door Vincent Epskamp, voorzitter van de GMR. 
Het allocatiebeleid is de wijze waarop scholen hun begroting maken, waarbij scholen ruimte hebben voor eigen keuzes en tegelijkertijd solidair zijn aan andere Sarkonscholen. De trainer Kees Jansen van Verus informeert de leden over de begroting en de rol van de MR. Sandra Leijen, controler bij Sarkon, heeft een toelichting over het allocatiebeleid zoals het nu is ingezet bij Sarkon.
Bestuurders Alwin Hietbrink en Mirjam Holwerda waren aanwezig bij deze bijeenkomst waar bijna alle Sarkonscholen waren vertegenwoordigd.

A6C1DCEA-19C7-4975-8FDA-5A8416337924 A6C1DCEA-19C7-4975-8FDA-5A8416337924