Inspiratie van Mark Mieras: actief leren met plezier

De kracht van het kinderbrein

Tijdens de Sarkondag hebben medewerkers zich laten inspireren door een lezing van Mark Mieras. Hij is wetenschapsjournalist die zich gespecialiseerd heeft op de werking van het brein tijdens het leren.

Door te werken met activerende werkvormen, lerend spelen, bewegend leren en de inzet van cultuureducatie worden de hersenen van kinderen nog meer geactiveerd en ontstaat er meer plezier, waardoor kinderen nieuwe vaardigheden zich beter eigen maken. Zo ervaren kinderen welbevinden en zijn ze betrokken. Dit geldt niet alleen voor kinderen. Ook medewerkers die professioneel samenwerken, met passie werken en plezier hebben zijn het meest effectief. 

Daarnaast stelt hij dat je kinderen ook moet leren flexibel te zijn; soms zitten dingen tegen of is leren lastig; het is goed om kinderen te leren om steeds op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Hierbij hoort dat kinderen fouten maken om van te leren. 

De boodschap van Mieras sluit erg goed aan bij de onderwijsvisie van De Windwijzer. Juist nu we werken in kleine speel- of instructiegroepen is er veel mogelijkheid om de instructies nog meer activerend te maken. Het team gaan met elkaar onderzoeken hoe we tijdens instructiemomenten meer activerende vormen gaan toepassen. 

Klik hier voor een filmpje van Mark Mieras over de kracht van het kinderbrein. (https://youtu.be/rZF-CYmsQ50)