Brief aan ouders van Sarkon n.a.v. nieuwe corona-maatregelen

Brief van 30-11-2021

Afgelopen vrijdag zijn tijdens de persconferentie nieuwe maatregelen aangekondigd door de rijksoverheid. De nieuwe maatregelen zijn niet leuk, maar daar staat tegenover dat scholen met deze maatregelen open kunnen blijven.

De verscherpte maatregelen vragen van ons allen (leerlingen, medewerkers en ouders) opnieuw een inspanning, zodat wij het onderwijs veilig en verantwoord kunnen uitvoeren. Wij kunnen dit niet doen zonder de medewerking van ouders. Er is al meermaals een beroep gedaan op ouders. Naast de verscherpte maatregelen zijn er regelmatig groepen die afstandsonderwijs volgen, door een zieke medewerker of door een besmettingsuitbraak. Dit vraagt veel van ouders. Sarkon dankt alle ouders die samen met ons de schouders eronder zetten om het onderwijs zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit wordt gezien en gewaardeerd!

Het college van bestuur heeft een brief gestuurd aan alle ouders die verbonden zijn aan de Sarkonscholen. Klik hier om de brief te lezen.  (https://www.sarkon.nl/content/33083/download/clnt/99898_2021-11-30_-_Brief_voor_ouders.pdf)

 

Logo Sarkon paars Logo Sarkon paars