Onderwijsassistenten in Progress!

Netwerk onderwijsassistenten

Onderwijsassistenten en leraarondersteuners zijn een essentiële groep medewerkers bij Sarkon. Zij ondersteunen de leraren en bieden veel ondersteuning aan leerlingen. 

 

Leren met en van elkaar 

Tijdens een bijeenkomst in het Trainingscentrum van Sarkon hebben 23 collega’s van verschillende Sarkonscholen met elkaar kennis gemaakt. Zij hebben gesproken over de invulling van hun functie als onderwijsassistent of leraarondersteuner en hebben deze vergeleken met elkaar. Verder is er gesproken over taken waarin ze willen groeien of verder ontwikkelen. De middag werd afgesloten met een intervisie over allerlei casussen uit de praktijk onder leiding van 3 school-opleiders. 

Deze inspirerende bijeenkomst was veel te kort, want er waren nog veel meer gespreksonderwerpen en onderdelen die nu niet zijn besproken. Er volgt nog een bijeenkomsten op 15 maart waar deze onderwerpen aan de orde komen. 

Brainstorm startende onderwijsassistenten 
Op 16 november is er een brainstormsessie met een klein groepje onderwijsassistenten die zich hiervoor hebben opgegeven. Zij denken mee over de inductiefase voor startende onderwijsassistenten / leraarondersteuners, het scholingsaanbod en het intervisieaanbod bij Sarkon. Zo werken deze collega’s aan een eigen ontwikkelplan. 

Dank voor het enthousiasme! 
Dank aan de deelnemers voor het delen van alle ervaringen, kennis en vooral het enthousiasme! 

- Caroline Orij -

02BC96FD-9660-4DB2-AB0E-7BFF8406F2D6 02BC96FD-9660-4DB2-AB0E-7BFF8406F2D6