Regenboogvlag: het symbool van ‘iedereen is welkom!’

Inclusiviteit is de basis van katholiek onderwijs

Bij de feestelijke opening hebben we op het plein van de brede school de regenboogvlag opgehangen. De regenboogvlag is voor De Windwijzer / De Verrekijker het symbool van ’iedereen is welkom.’ Het is een misverstand dat inclusiviteit alleen van toepassing is voor het openbaar onderwijs. Met deze actie willen De Windwijzer en De Verrekijker laten zien dat inclusiviteit past bij onze scholen. Het uitsteken van deze vlag past dus juist bij de katholieke grondslag.

 

Leren met LEV: met hart voor elkaar! 

Op Sarkonscholen vormt een positief mensbeeld de basis van de katholieke grondslag: Leren met LEV. De vertaling van het Hebreeuwse woord ’LEV’ betekent ‘hart’: We werken met hart voor elkaar.  Op Sarkonscholen is ieder mens van grote waarde, ongeacht afkomst, levensbeschouwing, seksuele geaardheid of enig ander kenmerk. Hieraan gelijk is het uitgangspunt dat mensen sociale wezens zijn. Wij leren de kinderen om een een bijdrage te leveren aan het algemeen welzijn. Wij leren zelf keuzes te maken en verantwoordelijkheid te nemen. Wij waarderen verschillen tussen mensen en leren van en met elkaar. Dit doen wij met gewoonte 5: ‘Eerst begrijpen, dan begrepen worden.’ 

 

Katholieke traditie

Wij vieren bijzondere momenten die horen bij de katholieke grondslag en bijzondere momenten in het persoonlijke leven. Hierbij ervaren wij rituelen, symbolen, verhalen en muziek die verbonden zijn met de katholieke traditie. Met de verhalen die horen bij de katholieke traditie denken wij na wat dit voor ’mij’ betekent in relatie met de ander. Op onze school doen wij dat met de methode ’Houvast.’ (https://www.houvastopschool.nl/)

Klik hier voor meer info over de katholieke identiteit op school. (https://www.windwijzer.nl/pg-31870-7-120647/pagina/basisschool_de_windwijzer_den_helder.html)

B07C3F47-658B-4EA7-9EE3-1D33430DA5BF B07C3F47-658B-4EA7-9EE3-1D33430DA5BF