Ruimte voor intensievere samenwerking voorschoolse educatie

Sarkonscholen werken samen met partners voor voorschoolse educatie aan een doorgaande ontwikkelijn 0-12 jaar. Soms staat wet- en regelgeving intensieve samenwerking in de weg. De gemeente Den Helder gaat als proef meer ruimte bieden. Het bijgevoegde artikel uit het Noord-Hollands Dagblad vertelt je er meer over. 

4E164475-DF68-42BA-B339-29D30B5C492D 4E164475-DF68-42BA-B339-29D30B5C492D